Vyhledávání:

| Rozšířené

Váš nákupní košík je prázdný. Vstoupit do košíku

Nová registrace

Provozovatel

9000.cz - Martin Drobný
Liškova 2013/10
412 01 Litoměřice

IČO: 09384243
(Firma není plátcem DPH)

Tel.: 777 57 27 94

E-mail
HOT-LINE


Obchod

Liškova 2013/10
41201 Litoměřice

Otevřeno:
pouze po tel. domluvě

email: obchod@9000.cz

telefon:
+420 777 57 27 94
Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
-> Doporučte nás!

Magicar M870AS - evoluci nezastavíš

Magicar M870AS - evoluci nezastavíš

Začátkem léta 2007 byla na náš trh uvedena novinka v podobě Magicar M870AS

Jak už označení "AS" (S=start) napovídá, jedná se o alarm s funkcí dálkového startu, tedy plnohodnotného následovníka předcházejícího modelu. Podívejme se tedy blíže, co vše se změnilo, přibylo a vylepšilo se.

Dálkový ovladač

Technické parametry
Frekvence 433,92 MHz
Stabilita frekvence
+/- 2ppm/rok
Vnější rozměry
86 x 39 x 20 mm
Hmotnost
33,5 g (bez baterie)
Vysílací výkon
10 mW
Pracovní teplota
-15°C až +50°C

Na první pohled pouze velmi zkušené oko zpozoruje rozdíl mezi předcházejícím (M100AS) a novým modelem (M870AS). Tvar a provedení ovladače, který byl poprvé představen u předcházejícího modelu, zůstává zachován. K malým změnám však došlo na displeji samotného ovladače. I to je jeden z důvodů, proč nelze vzájemně kombinovat ovladače určené pro jednotlivé alarmy. To si ale rozebereme v samostatné části.

Displej Porovnání ovladačů M 100 AS vs M 870 AS

Protože alarm už nedisponuje funkcí vyhledávání vozidla, její ikona "P" byla odstraněna i z dálkového ovladače. Myšlenka této funkce nebyla špatná, avšak v celku nedokonalé vypracování a jen velmi sporadické využívání způsobilo, že byla uživateli jen minimálně využívána. Také z tohoto důvodu se přistoupilo k jejímu odstranění, čímž se ušetřil prostor v ovladači (HW i SW) pro optimalizování a vylepšení ostatních funkcí.

Dalším rozdílem displeje v porovnání s modelem 100 AS je absence autíčka 2nd v dolní části ovladače. Funkčně nepříslušelo k žádné funkci, z toho důvodu byla tato ikonka z modelu M870AS úplně odstraněna.

Ovládání - tlačítka

Tak,

Krátké stisknutí tlačítka
Funkce
I Zapnutí / vypnutí alarmu
II Zapnutí / vypnutí AUX 1
III
Zapnutí / vypnutí AUX 2
IV Kontrola stavu vozidla
jak už je u alarmů Magicar zvykem, k nejčastěji používaným funkcím se dostanete krátkým stisknutím jednoho ze čtyř tlačítek. Logika přiřazených funkcí je zároveň taková, že ani krátké nechtěné stisknutí nezpůsobí něco nestandardního jako např. dálkové nastartování, otevření kufru, či přenastavení chování alarmu. Zjednodušeně se dá říci, že krátké stisknutí zapíná/vypíná alarm jako celek a k němu přes AUX připojené zařízení. Každá změna stavu alarmu nebo nastavení, je zvukově a vibračně signalizována, takže by se nemělo stát, že by jste něco zapnuli a přitom by jste o tom nevěděli. Jestliže se Vám ale často stává, že omylem zapnete jednotlivé funkce, pak si určitě oblíbíte tlačítko IV, jehož dlouhým stisknutím uzamknete celou klávesnici.

Z Man_question_mark.jpguživatelského hlediska je asi největším přínosem pozměněná funkčnost tlačítek dálkového ovladače. U předcházejících modelů se funkce "Auto" - automatické odemknutí/uzamknutí vozidla a tím také aktivace/deaktivace alarmu podle vzdálenosti od vozidla, aktivovala dlouhým stisknutím tlačítka 1. Toto tlačítko zároveň slouží také k manuální aktivaci/deaktivaci alarmu. Tento postup, kdy se identickým tlačítkem obsluhuje funkce, resp. zapíná její automatické fungování, je sice logický, často však docházelo k nechtěné aktivaci dané funkce. Stačilo o něco déle podržet tlačítko a alarm se začal chovat jiným, než obvyklým způsobem. Mnoho uživatelů si pak následně stěžovalo, že po manuálním zamknutí vozidla, dojde v průběhu několika sekund k jeho otevření. Následné otevření způsobovala právě aktivovaná funkce "AUTO", která vyhodnotila, že se uživatel nachází u vozidla a je proto nutné alarm deaktivovat. Aby nedocházelo k nechtěnému zapnutí této funkce, je její aktivace v novém modelu možná pouze současným stisknutím tlačítek II a IV po dobu dvou sekund. V případě takovéto aktivační kombinace, je téměř vyloučeno, aby došlo k nechtěnému zapnutí nebo přenastavení této funkce.

Funkčnost a značení

Jak už jsme se zmínili, přes značnou podobnost nelze použít dálkový ovladač z autoalarmu M100AS pro M870AS a naopak. Kromě malých designových úprav prošel ovladač, stejně jako celý alarm, mnoha vylepšeními. Některé byli pouze nevyhnutelnou reakcí na upravenou funkčnost alarmu (zasílání informací na všechny ovladače), došlo však také k úpravám samotného ovladače a hlavně komunikace mezi alarmem a ovladačem. V komunikaci se používá nejnovější algoritmus kódování informací s propracovanějším plovoucím kódem.

Náhradní nebo další dvoucestný ovladač bude k dispozici pod označením MR561. Na trh se uvádí současně s tímto autoalarmem.

Řídící jednotka

Také řídící jednotka prošla výraznější změnou, která se na první pohled projeví menšími rozměry (9,5 x 11,5 cm), díky kterým je až o 3 centimetry kratší než u modelu 100 AS. Cílem všech úprav bylo vylepšit špičkový alarm na základě připomínek zákazníků, ale také jako součást přirozeného technologického vývoje. Proto byli stanoveny požadavky na produkt, které si vyžádali mnohé změny. Ty se týkali softwarové výbavy alarmu, hardwarové konstrukce s následným výstupem na inovované konektory. To znemožňuje zapojení nového alarmu na "starou" (M100AS) kabeláž. Jak se ale tyto změny projeví navenek?

Uživatel

Velmi podstatným rozdílem je fakt, že alarm už komunikuje se všemi naprogramovanými ovladači. Všechny nynější alarmy Magicar odesílali zprávu pouze na poslední použitý ovladač. Pokud jste tedy používali současně dva ovladače pro jedno vozidlo, pak jakmile jste použili první ovladač a odešli jste s ním pryč, přestože byl druhý ovladač v dosahu, nebyl informován o jakékoliv změně stavu vozidla. V těchto případech bylo nutné vždy odkontrolovat vozidlo - např. stisknutím "4" na ovladači, od tohoto momentu už alarm komunikoval právě s tímto ovladačem. U modelu 870 už tomu tak není, alarm vždy odesílá informaci o změně stavu vozidla na všechny naprogramované ovladače.

V souvislosti s ovladači uloženými v paměti alarmu došlo ještě k jedné bezpečnostní změně. Při vstupu do programování ovladačů se vždy vymažou všechny naprogramované ovladače. Používáte-li pouze jeden ovladač, není nutné jeho programování na všechny pozice, jen aby jste měli jistotu, že v paměti už nezůstali staré ovladače. Jediným negativem nového přístupu u zasílání informací o stavu vozidla je fakt, že čím více ovladačů máte v alarmu naprogramovaných, tím delší je odezva mezi alarmem a ovladačem. Alarm totiž potvrzení každého příkazu, resp. změnu stavu, zasílá postupně na všechny ovladače a během této doby má omezenou schopnost přijímání dalších pokynů.

Přibyl také samostatný vstup pro přídavný snímač, který je přednostně určen pro připojení ultrazvukových snímačů. Na tento vstup je ale také možné přímo připojit jiný libovolný snímač s napájením 12V a ukostřením signálního vodiče při narušení. Jeho narušení je na dálkovém ovladači samostatně signalizováno nápisem "Ultr".

Funkce dálkového startu má mnoho svých příznivců, přičemž aktivace rezervačního režimu přes ruční brzdu (používaná u Magicar 3000) byla velmi oblíbená. I přes absenci u modelů 9000B a 100AS, se výrobce na žádost uživatelů opět vrací k tomuto zaužívanému způsobu předvolby dálkového startu.

Jak už jsme se zmínili, výraznou změnou prošla logická - softwareová výbava, která lépe využívá standardní příslušenství. Příkladem je využití interierového teplotního snímače, který byl v dosavadních modelech využíván pouze jako informace o vnitřní teplotě vozidla. Magicar M870AS však dokáže toto čidlo využít jako podmínku dálkového startu. Zejména v zimním období, kdy si necháváte ráno, z důvodu chladného počasí auto předehřát, k čemuž slouží funkce startování v přednastaveném čase. M870AS má ale možnost nastavení podmínky nízké teploty, kdy k automatickému nastartování vozidla v přednastaveném čase dojde pouze v případě, že teplota v interieru poklesla pod přednastavenou hodnotu. Nenastavíte-li si teplotní podmínku při startu, dojde k automatickému nastartování vozidla vždy v danou hodinu.

Dalším softwareovým vylepšením je možnost nastavení aktivity snímačů. Tato schopnost programování umožňuje uživateli širší využití alarmu bez toho, aby byl omezován návazností některých bezpečnostních funkcí. Například aktivace nezávislého topení přes AUX by mohla způsobit otřesy, resp. aktivovat ultrazvukové snímače. Správným naprogramováním alarmu se nastaví podmínky jejich funkčnosti či nefunkčnosti, tedy jako v našem případě aktivace AUX deaktivuje snímače.

Přestože alarm obsahuje dva samostatné výstupy AUX, v případě využívání funkce dálkového startu je pro ovládání Transponder Bypass modulu využíván AUX 2. Záleží proto jen na "vytíženosti" alarmu a uživatelském nastavení, co všechno alarm umožňuje. Výhodou je, že v případě, že se nezapojí funkce dálkového startu anebo není nutné používání Bypass modulu, jsou k dispozici dva plnohodnotné AUX výstupy. Je-li ale Bypass zapojen, pak je k dispozici už pouze jeden AUX.//www.crestock.com/images/490000-499999/490375-xs.jpg

Většina autoalarmů disponuje možností nouzového odstavení bezpečnostním kódem. Protože právě možnost odstavení alarmu jednociferným kódem bývala nejzranitelnějším místem alarmu, prošla i tato funkce výraznou změnou. Bezpečnostní kód je uživatelsky nastavitelný ve dvouciferném rozsahu 11-99. Časové rozestupy mezi zadáváním kódu a další logické omezení znemožňují zneužití této funkce nepovolanou osobou.

Montážník

Samostatný vstup pro přídavný snímač značně usnadňuje jeho montáž, a také případnou diagnostiku chyby. Dochází-li náhodou k samovolnému spouštění alarmu, pak se dá rychleji a přesněji určit, který snímač, resp. vstup způsobuje daný problém.

Na spínání výstupu pro otevírání kufru je použito spínané relé, čímž se výstupní zatížení zvýšilo z 250 mA (u M100AS) na 10A. Díky tomu lze přímo na výstupní vodič připojit elektromagnet anebo silový vodič. U předcházejících modelů se toto zapojení muselo řešit s přídavným relé modulem.

Montáž by měla být usnadněna také rozšířeným výstupem centrálního zamykání, kde lze kompletně ovládat zamykací a odemykací impulzy včetně jejich délky a polarity s výstupním zatížením až 15A. Samozřejmostí se stává možnost nastavení dvojitého odemykacího a uzamykacího impulzu. Novinkou je také možnost zapojení výstupu na směrovky přes tlačítko výstražného trojúhelníku, což v mnoha případech značně urychlí a zjednoduší montáž.

Model 870AS je pro potřeby dálkového startu vybaven vestavěným modulem snímání otáček. Odstranila se možnost snímání šumu motoru, zachován zůstal alternátor. Odpadla také potřeba kalibrace otáček. Alarm má detekci nastartovaného motoru řešenou softwareovým algoritmem, který je spolehlivější, hlavně v případě měnících se vnějších teplot, čímž se mění také úroveň volnoběžných otáček.

Snímání až od 5V

Přestože je to "pouze" jedno z dalších vylepšení, myslím si, že většina montážníků uzná, že tato maličkost si zaslouží vlastní nadpis a odstavec. Alarm, tak jako všechny předchůdci, obsahuje klasické vstupy pro dveře, parkovací světla a žhavení s reakcí na kladné napětí. Často však docházelo při přímém napojení na vozidlo k falešným poplachům. Moderní vozidla často autonomně testují svoje zapojení, čímž se do obvodů dostává minimální napětí, několika mV. To však stačí na aktivování alarmu, který snímá výskyt jakéhokoliv napětí. Pro odstranění těchto falešných poplachů bylo nutné k alarmu zapojit přídavné relé anebo jiné elektronické součástky, které připojili zaznamenané napětí na signální vodič alarmu pouze v případě, že hodnota napětí byla například min. 3V. V průběhu několika let praxe se tato úprava vodičů či zapojení stala montážní rutinou, která se momentálně stává nepotřebnou. Citlivost alarmu na signálních vodičích je nastavena na aktivování až v případě, že zaznamenané napětí má úroveň minimálně 5V. Tím by se mělo předejít většině falešných poplachů, které způsobovalo přímo vozidlo svou autodiagnostikou.

Příslušenství14.jpg

Všechny alarmy Magicar podporují funkci odstavení vozidla bezpečnostním kódem přes RPS senzor. Jeho provedení a funkčnost zůstávali léta téměř beze změny, nyní však zaznamenal výraznou změnu designu, funkčnosti i uživatelského komfortu. Hlavním přínosem je zabudované tlačítko, takže pro nastavování kódů nebo jiných funkcí už není nutné standardní vyklepávání na okno, ale je možné použít spolehlivější - interierové tlačítko. Vestavěná LED dioda je intenzivnější, se svítivostí na vnější i vnitřní stranu vozidla. 01_1.jpg

Pro vozidla, u kterých není možné připojení na původní kapotový spínač, resp. takovýto spínač vůbec neobsahují, se standardně s alarmy Magicar dodával také kapotový spínač. S novým modelem alarmu přichází i obnovený "kapoťák", který by měl být díky své konstrukci odolnější, spolehlivější a snadněji nastavitelný.

1way_ovl__da__.jpgOstatní komponenty se měnili jen minimálně, resp. vizuálně jsou beze změny. Novinkou v nabídce doporučeného příslušenství je však kompletně inovovaný jednocestný ovladač. V případě zaužívaného designu, který byl zaveden už s modely 3000/4000 docházelo často k omylům a záměně, protože se jednalo o designově identické ovladače. Nový ovladač s označením MR762 je s předcházejícími nezaměnitelný, na jeho tvar si však budeme muset chvíli zvykat. Někomu se zalíbí už na první pohled, někomu se možná líbit nebude. Změna jednocestných ovladačů však byla z mnoha důvodů nezbytná.

Resumé

Na první pohled se může zdát, že nejnovější

Cenová bomba

Newsletter

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.

Copyright © 2022 9000.cz - Martin Drobný Všechna práva vyhrazena.
Aplikace pro Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.